top of page

//    Privacy Policy

 

www.cbc-spa.be wordt beheerd door CBC-Zwembaden. Bij CBC-zwembaden vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vind je alle informatie over hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.cbc-zwembaden.be waarborgen. Indien je na het lezen van deze overeenkomst nog vragen hebt of je ondervindt problemen met onze diensten of website, dan kan je steeds onze Data Protection Officer contacteren via aangetekend schrijven: Adds2marketing, Avenue de la Renaissance 1 te 1000 Brussel.

 

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de EU Data Protection Regulation (hierna GDPR) van 25 mei 2018.

 

Privacy en Global Data Protection Regulation

 

Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

 

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’?

Onder de verwerking van gegevens verstaan we het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is CBC-zwembaden zelf die een verwerkersovereenkomst afsloot met adds2marketing, Avenue de la Renaissance 1, 1000 Brussel.

 

Welke gegevens verwerken we?

We verzamelen je contactgegevens zoals je adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer … Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij. Ook via het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over je verzamelen. Voor professionele klanten of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …) alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden. Kortom:

  • Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, e-mail, telefoon).

  • Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies.

  • Gegevens van onze klanten.

 

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

CBC-zwembaden verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de website te garanderen. Deze informatie kan CBC-zwembaden gebruiken voor acties of berichten van informerende aard. CBC-zwembaden   verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse. Zo kunnen we het dienstenaanbod van de website verder op punt stellen.

 

Hoe beveiligen wij deze gegevens?

De persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen op een beveiligde server van Adds2marketing.

 

Wat als het toch misloopt met de beveiliging van deze gegevens?

Onder de GDPR moet CBC-zwembaden  elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

 

Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van CBC-zwembaden NV kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.

 

Verkopen we jouw gegevens aan derde partijen of geven we gegevens door?

CBC-zwembaden verbindt er zich toe persoonlijke gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. In geen geval zal jouw e-mailadres, gebruikersnaam of wachtwoord worden verkocht of verhuurd aan derden.

 

Hoe bepaal je als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Klanten van CBC-zwembaden in de hoedanigheid van hun bedrijf hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun bedrijfsgegevens doen. Bij informerende e-mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven.

 

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Ben je een natuurlijke persoon dan heb je te allen tijd recht om persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze Data Protection Officer per aangetekend schrijven aan Adds2marketing, Avenue de la Renaissance 1, 1000 Brussel. Voeg daarbij een copy van uw identiteitskaart waarbij u om privacy redenen het ID-nummer vooraan en Rijksregisternummer achteraan onleesbaar maakt.  Onze DPO zal binnen de 21 kalenderdagen uw aanvraag behandelen.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 5 jaar bijgehouden. Gegevens van klanten mogen we blijven behouden, want deze vallen niet onder de GDPR.

 

Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?

CBC-zwembaden maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Op onze website vragen wij je in bepaalde gevallen om persoonlijke informatie (bijvoorbeeld in het contactformulier).

CBC-zwembaden heeft geen publiek toegankelijke mobiele apps.

 

Cookies en GDPR

Wat bewaren we aan de hand van cookies

CBC-zwembaden maakt gebruik van cookies om de webervaring te verbeteren. Deze informatie dient voor

  • het analyseren van gebruikerservaring in Google Analytics

  • het identificeren van personen die een contactformulier invullen.

 

Tracking cookies van Google

Deze cookies gebruikt Google om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mee opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor:

  • Het uitserveren van de advertentie (op tijd, plaats, browser etc).

  • Het voorkomen van irritatie. Zo wordt er rekening gehouden met de mate waarin een advertentie getoond wordt, ook wel frequency/family cap genoemd.

  • Het maken van rapportages voor de adverteerders (uniek bereik).

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google moet zich houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Meer info over cookies van Google.

 

Cookies uitschakelen

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je deze handeling zo vaak als nodig herhalen.

Cookies uitzetten:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

bottom of page